PHOTOS: Texas King @ The Garrison, Toronto - CMW 2022